Karantenetid 2020

Ettersom Covid-19 gjorde hverdagen og året 2020 annerledes enn mange så for seg har det vært viktig å finne på ting å fylle hverdagen med, slik at man ikke gikk på veggen hjemme. Her er noen ting våre medlemmer har fylt tiden med: